BLOG Z WĄSEM

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Trumna Marszałka i wawelskie źródło mocy

Trumna Marszałka i wawelskie źródło mocy

W czerwcu 1935 roku miesięcznik „Lotos”, organ Towarzystwa Badań Parapsychicznych im. Juliana Ochorowicza oraz Ogniska Badań Ezoterycznych i Metapsychicznych, uczcił pamięć zmarłego w poprzednim miesiącu marszałka Józefa Piłsudskiego. Maria Florkowa w artykule „I śpiące niech pobudzi”, pisała, że umarł w ciele Wielki Wódz narodu, aby mógł ożyć w duchu. „Już dzisiaj tysiące ludzi pielgrzymujących doWięcej oTrumna Marszałka i wawelskie źródło mocy[…]

Polegli oficerowie na seansach z Frankiem Kluskim

Polegli oficerowie na seansach z Frankiem Kluskim

W pierwszej połowie lat 20. ubiegłego wieku odbywały się w Warszawie seanse z medium Frankiem Kluskim. Był to pseudonim dziennikarza i literata Teofila Modrzejewskiego, którym posługiwał się, by – jak mówił – pozostawić rodzinie nazwisko niepowiązane z wywoływaniem duchów. Był osobą skromną, unikającą rozgłosu, nie czerpał z seansów, protokołowanych przez podpułkownika Norberta Okołowicza, żadnych korzyściWięcej oPolegli oficerowie na seansach z Frankiem Kluskim[…]

Żydzi piszą listy do marszałka Józefa Piłsudskiego

Żydzi piszą listy do marszałka Józefa Piłsudskiego

Jolanta Żyndul, autorka opracowania zbioru dokumentów „Żydzi i Piłsudski”, pisze, że do Marszałka napłynęło kilkadziesiąt tysięcy listów. Żydowscy obywatele Rzeczypospolitej zwracali się do niego jako Naczelnika Państwa, premiera, ministra spraw wojskowych – a także wtedy, gdy wycofał się z życia politycznego i mieszkał w Sulejówku – w najróżniejszych sprawach. Było wiele próśb o umorzenie podatków,Więcej oŻydzi piszą listy do marszałka Józefa Piłsudskiego[…]

Komendant, generał Józef Rybak i jego sfałszowane pamiętniki

Komendant, generał Józef Rybak i jego sfałszowane pamiętniki

Nawiązanie przez Józefa Piłsudskiego kontaktów z wywiadem armii austro-węgierskiej było niezbędne dla realizacji jego dalekosiężnego celu: przygotowania kadr przyszłej armii polskiej. Przewidując możliwość wielkiego europejskiego konfliktu, w wyniku którego – jak wierzył – Polska odzyska niepodległość, nie chciał, by zabrakło w nim „polskiego miecza”. Wyszkolenie takich kadr było możliwe jedynie w autonomicznej Galicji. Stanowiła częśćWięcej oKomendant, generał Józef Rybak i jego sfałszowane pamiętniki[…]

Polacy i Ukraińcy przeciw Rosji

Polacy i Ukraińcy przeciw Rosji

Gdy na początku XX wieku coraz bardziej rysowała się możliwość wielkiego europejskiego konfliktu, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy w Galicji, zaczęli przygotowywać się do udziału w wojnie przeciw Rosji, panującej nad większością ziem zamieszkałych przez te narody. Polacy mieli nadzieję, że w ostatecznym efekcie europejska wojna przyniesie odbudowanie Rzeczpospolitej. Ukraińcy natomiast chcieli stworzyć własne państwo.Więcej oPolacy i Ukraińcy przeciw Rosji[…]

Burzliwe życie Mariana Żegoty-Januszajtisa

Burzliwe życie Mariana Żegoty-Januszajtisa

Ze strony ojca, nauczyciela i urzędnika gminnego Marian Żegota-Januszajtis wywodził się z rodziny litewskiej, dziadek i jego bracia nie mówili po polsku. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Galicji i tam rozpoczął studia na politechnice we Lwowie, następnie studiował w Akademii Rolniczej w Dublanach i został asystentem na tej uczelni. Niepodległościowy życiorys Żegoty-Januszajtisa rozpoczął sięWięcej oBurzliwe życie Mariana Żegoty-Januszajtisa[…]

Kobiety przełamujące bariery

Kobiety przełamujące bariery

Michał Laszczkowski, autor książki „Kobiety Niepodległej” pisze we wstępie o tym, co skłoniło go do jej napisania. Tuż przed stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości był zaangażowany w prowadzone przez Narodowe Centrum Kultury badania, które miały pokazać, jak dzisiaj ten historyczny fakt jest postrzegany. „Uderzyło mnie wówczas – pisze Laszczkowski – że większość respondentów nie umiałaWięcej oKobiety przełamujące bariery[…]

Broniś, Ziuk, dziewczęta i ciotka Lippmanówna

Broniś, Ziuk, dziewczęta i ciotka Lippmanówna

Prowadzone w latach 1882-1885 w Wilnie zapiski nastoletniego Bronisława Piłsudskiego, rzucają światło nie tylko na sprawy rodzinne i szkolne, obyczajowość tamtych czasów oraz problemy dojrzewania i pierwsze miłości. Pokazują one również charakter, sposób myślenia, osobowość, poglądy przyszłego wybitnego etnografa, badacza kultury Ajnów, a także jego brata Ziuka, czyli Józefa. „Dziennik 1882-1885” Bronisława Piłsudskiego, w opracowaniuWięcej oBroniś, Ziuk, dziewczęta i ciotka Lippmanówna[…]

Józef Piłsudski o Rosji i rosyjskim imperializmie

Józef Piłsudski o Rosji i rosyjskim imperializmie

Juliusz Słowacki w liście do księcia Adama Czartoryskiego pisał: „Wolność […] taki był «ideał duchowy» Republiki, do którego Polska… dążyła. Na taką-to przyszłego rzeczy porządku Rodzicę [Rzeczpospolitą] szedł od wschodu Mongolizm… a z Zachodu… Forma, przez Rzym dawny pogański na chrystianizm włożona […] kodeks Justyniana – filozofię Arystotelesa – … i Ewangelia (które jest pojęćWięcej oJózef Piłsudski o Rosji i rosyjskim imperializmie[…]

Na ratunek uchodźcom

Na ratunek uchodźcom

Gdy 17 września 1939 roku rozpoczęła się napaść Rosji na Polskę, w kierunku granicy z Litwą zaczęły podążać tysiące uchodźców, przerażonych wizją sowieckiej okupacji i zmuszonych do opuszczenia domów, także z powodu niemieckiej agresji. Wśród Polaków, którzy dotarli do Kowna i innych litewskich miejscowości, znaleźli się Aleksandra Piłsudska z córkami i Aleksander Prystor, jeden zWięcej oNa ratunek uchodźcom[…]