Uroczystość odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego na Placu Saskim. Narodowe Archiwum Cyfrowe (1) (1)