Włodzimierz Suleja – Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935)

Okładka książki Mundur na nim szary

„Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935)”, to niewątpliwie najlepsza biografia Marszałka, jaka się dotąd ukazała. Autor, profesor Włodzimierz Suleja, pisze we wstępie, że czuje sympatię do bohatera swojej książki. Nie pragnie go usprawiedliwiać, ani potępiać, nie zamierza też ferować arbitralnych ocen. Chce jedynie zrozumieć Piłsudskiego, jego wybory i motywacje.

Profesor Suleja stwierdza, że legenda Józefa Piłsudskiego wciąż żyje i przypomina o wartościach ważnych w życiu każdego państwa. A Marszałek przemawia do nas dzisiaj „poprzez ogrom dokonań, osobisty przykład i nieodwracalne wtłoczenie w powszechną świadomość współczesnej odmiany polskiego genu wolności”.

Recenzował: Tomasz Stańczyk