BLOG Z WĄSEM

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Włodzimierz Suleja – Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935)

Włodzimierz Suleja – Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935)

„Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935)”, to niewątpliwie najlepsza biografia Marszałka, jaka się dotąd ukazała. Autor, profesor Włodzimierz Suleja, pisze we wstępie, że czuje sympatię do bohatera swojej książki. Nie pragnie go usprawiedliwiać, ani potępiać, nie zamierza też ferować arbitralnych ocen. Chce jedynie zrozumieć Piłsudskiego, jego wybory i motywacje. Profesor Suleja stwierdza,Więcej oWłodzimierz Suleja – Mundur na nim szary… Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935)[…]