zjazd PPS Londyn

Przywódcy Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie. Mężczyźni znajdują się w pokoju przy stole, na którym leży duża ilość dokumentów. Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Jędrzejewicz, Józef Piłsudski, Aleksander Dębski; stoją Bolesław Miklaszewski i Witold Jodko-Narkiewicz, 1896 r.