Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915 oraz Służba Ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915–1918

Wydanie przez Instytut Pamięci Narodowej w jednym tomie dwóch przedwojennych książek Wierna służba i Służba ojczyźnie, zawierających wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość w latach 1910-1918, jest ważnym wydarzeniem. Wciąż bowiem w historycznych narracjach nie dość wyraźnie przebija się głos kobiet, a dotyczy to także pracy niepodległościowej.

We wstępie do Wiernej służby członkinie komitetu redakcyjnego (na jego czele stała Aleksandra Piłsudska) pisały: „W pracy tej, wykonywanej w entuzjastycznym porywie serc, szłyśmy najczęściej przebojem, zdobywając sobie placówki od służby w kantynach i kuchniach aż do służby frontowej i kurierskiej na terenach zdobytych przez wojska nieprzyjacielskie”.

Publikacja zawiera ponad 600 stron relacji. Między innymi Zofia Zawiszanka i Aleksandra Piłsudska wspominają dzieje Oddziału Wywiadowczego I Brygady, Ludwika Modzelewska i Wanda Gertzówna – służbę w Legionach, Helena Bujwidówna swój udział z bronią w ręku w obronie Lwowa w listopadzie 1918 roku. Mało znane i dramatyczne dzieje POW na Wschodzie przedstawiają relacje Józefy Michałowskiej, peowiaczki z Mińska oraz Marii Wittekównej – z Kijowa.

5 listopada 2021 o godzinie 12.00 w Sali Paderewskiego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbędzie się transmitowane online>> spotkanie dotyczące wznowionej przez IPN publikacji Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915 oraz Służba Ojczyźnie. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915–1918.