Sieroszewski foto blog 2

Wacław Sieroszewski (drugi z lewej), Józef Piłsudski i oficerowie legionowi. Zakopane, grudzień 1914 rok. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.