Sławomir Koper – Spowiedź Śmigłego. Szczera rozmowa z piłsudczykiem

Okładka książki Spowiedź Śmigłego

„Spowiedź Śmigłego. Szczera rozmowa z piłsudczykiem” Sławomira Kopra, to rzekomy wywiad z marszałkiem Edwardem Śmigłym-Rydzem. Rozmowa jest zmyślona, ale to, co mówi Śmigły, nie jest dziełem swobodnej wyobraźni autora. Sławomir Koper zna bowiem dobrze życiorys marszałka, jego wypowiedzi i wspomnienia, a także różne publikacje o następcy Józefa Piłsudskiego. Świadczy o tym bogata bibliografia zamieszczona w jego poprzedniej książce „Tajemnice Marszałka Śmigłego-Rydza”, napisanej wraz z dr. Tymoteuszem Pawłowskim. Na tej solidnej podstawie źródłowej Koper buduje odpowiedzi marszałka na pytania, które zadaje mu, wcielając się w rolę dziennikarza. W efekcie powstała książka, która w atrakcyjnej formie przedstawia życie Edwarda Śmigłego-Rydza, postaci ważnej w historii Polski i nazbyt surowo ocenianej. Książkę wydała „Bellona”.

Recenzował: Tomasz Stańczyk