Dziedzictwo II Rzeczypospolitej

Okładka książki Dziedzictwo II Rzeczypospolitej

„Dziedzictwo II Rzeczypospolitej”, publikacja Muzeum Historii Polski, to zbiór artykułów m.in. o polityce zagranicznej, gospodarce, oświacie i sztuce, pokoleniu wychowanemu w niepodległym państwie, a także o dziedzictwie tradycji politycznej lat międzywojennych.

Książka pokazuje ogromny wysiłek Polaków włożony w budowę i rozwój państwa, które musiało scalić ziemie należące do trzech zaborców i uporać się ze skutkami wielkich zniszczeń wojennych. Te trudne wyzwania wpłynęły na tempo rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski. Niemniej jednak przemysł rozwijał się w dwudziestoleciu szybciej, niż wynosiła przeciętne tempo wzrostu w Europie.

Publikacja przedstawia również osiągnięcia gospodarcze oraz dokonania naukowców i inżynierów (Polska, jako trzeci kraj na świecie uruchomiła produkcję sztucznego kauczuku). Autorami tekstów są m.in. profesorowie Andrzej Nowak, Włodzimierz Suleja i Wojciech Roszkowski.

Jeden z artykułów poświęcony jest Drugiej Rzeczypospolitej w pamięci współczesnych Polaków. Jeśli chodzi o polityków tamtego czasu, jesteśmy najbardziej dumni z Józefa Piłsudskiego. Wymieniła go prawie połowa ankietowanych. Z tym wynikiem Marszałek zdecydowanie zdystansował konkurentów. Drugi w kolejności Ignacy Jan Paderewski zdobył niecałe 9 proc. głosów, wyprzedzając Romana Dmowskiego – 7 proc i Wincentego Witosa – 6 proc.

Jako najważniejsze wydarzenia w dziejach II Rzeczypospolitej wymieniano najpierw rozwój gospodarczy, w tym budowę Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, następnie wojnę polsko-bolszewicką, przewrót majowy (oceniany pozytywnie przez niemal co trzeciego ankietowanego) oraz reformy Władysława Grabskiego.

Recenzował: Tomasz Stańczyk