odezwa konstytucja

fragment odezwy w sprawie uchwalenia konstytucji marcowej