Piłsudski Narutowicz Biblioteka Narodowa

Józef Piłsudski i Gabriel Narutowicz w trakcie rozmowy