Piłsudski Pałac Saski na bloga NAC

Józef Piłsudski pochyla się z podestu i zwraca do oficera na koniu. W tle pomnik konny Józefa Poniatowskiego.