Marszałek trzyma się mocno! Wyniki raportu „Edukacja dla pamięci”

Marszałek trzyma się mocno! Tak wynika z raportu „Edukacja dla pamięci. Przekaz wiedzy historycznej w kontekście postaw Polaków wobec ich przeszłości”, przedstawiającego wyniki zleconego przez Instytut Pamięci Narodowej badania świadomości historycznej młodzieży szkolnej, nauczycieli i Polaków powyżej 20 roku życia.

Na zdjęciach rozpoznało Józefa Piłsudskiego 94 proc Polaków 20+ i niewiele mniej, gdyż 93 proc. uczniów. Jego rywala, Romana Dmowskiego rozpoznała na fotografii tylko połowa badanych Polaków 20+, ale znacznie więcej, gdyż 65 proc. uczniów, co jest zasługą edukacji szkolnej. Z tym wynikiem Dmowski zajął wśród uczniów drugie miejsce po Piłsudskim, wyprzedzając Wojciecha Jaruzelskiego oraz Jana Pawła II z prymasem Stefanem Wyszyńskim.

Pytano także o postacie i wydarzenia z historii budzące ciekawość i chęć lepszego poznania. Marszałek był wymieniany na pierwszym miejscu wśród uczniów i nauczycieli oraz na drugim – po Janie Pawle II – wśród Polaków 20+. Identyczną pozycję uzyskał Józef Piłsudski w pytaniu o kanon bohaterów narodowych. Dumnych z Marszałka jest 51 proc. uczniów, 45 proc. nauczycieli (pierwsze miejsca) oraz 27 proc. Polaków w wieku powyżej 20 lat (drugie miejsce po Janie Pawle II).

W pytaniu „skąd czerpałeś do tej pory wiedzę historyczną”, na trzecim miejscu – po filmie, telewizji i radiu – są miejsca pamięci i muzea, głównie militarne i martyrologiczne. Wymieniło je 54 proc. Polaków 20+, ale znacznie więcej, gdyż 74 proc. – uczniów. Z badań wynika, że muzea są uznawane za ciekawe i bardzo wiarygodne źródła wiedzy. Autorami raportu „Edukacja dla pamięci” są dr hab. Krzysztof Malicki i dr Sławomir Wilk z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Iwona Żuk z Pracowni Analiz Społecznych IPSYLON.

Tomasz Stańczyk