Piłsudski i Śmigły NAC

Józef Piłsudski i Edward Śmigły-Rydz