137335912

Jędrzej Moraczewski w grupie kobiet i mężczyzn podczas budowy linii kolejowej Sambor-Sianki, 1905 r.