Seans_spirytystyczny_w_Warszawskim_Towarzystwie_Metapsychicznym_1927r.