BLOG Z WĄSEM

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Samotnia Marszałka

Samotnia Marszałka

W drugiej połowie lat 20. i w latach 30. Marszałka można było często spotkać idącego pomiędzy Belwederem a budynkiem w alejach Ujazdowskich, znajdującym się naprzeciw wejścia do Ogrodu Botanicznego. Mieczysław Lepecki, adiutant Piłsudskiego, wspominał: „Osoba Marszałka była tak ściśle związana z Belwederem, że nikomu na myśl nie przychodziło, aby mógł posiadać biuro w innym gmachu”.Więcej oSamotnia Marszałka[…]