Niewska i Piłsudski

Olga Niewska i Józef Piłsudski w pracowni artystki