3_1_0_11_1524_75150

Zdjęcia portretowe: Kazimiera Iłłakowiczówna po lewej, Maria Jehanne Wielopolska po prawej.