Piłsudski na własnym pogrzebie

Czy można być świadkiem własnego pogrzebu? Takie rzeczy zdarzają się czasami w snach. Ale nie tylko. Zdjęcie reprodukowane w książce Lecha Wyszczelskiego „Generał Kazimierz Sosnkowski”, przedstawia – oprócz tytułowego bohatera – gen. Józefa Hallera i Józefa Piłsudskiego. Podpis pod fotografią brzmi tak: „Uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego.” W rzeczywistości, jak ustalił  historyk Jerzy Kirszak, autor krytycznej recenzji książki Wyszczelskiego – pełnej już nie tak zabawnych błędów jak ów podpis – zdjęcie wykonane zostało podczas mszy polowej na Placu Saskim w Warszawie, podczas święta 21. Pułku Piechoty, które odbyło się 21 lipca 1921 r.  (t.s.)