Piłsudscy i przyjaciele w dworku Milusin

imieniny piłsudskiego