36854563

fragment ulotki świątecznej wydrukowanej przez NKN, 1915 r.