wyjazd komendy_

Komenda strzelecka w Kielcach. Od lewej widoczni: Michał Sokolnicki, Władysław Prażmowski, kierowca Michał Sawicki, Kazimierz Sosnkowski, Mieczysław Trojanowski, Józef Piłsudski, Walery Sławek. Sierpień 1914 r.