Michał Sokolnicki – Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896-1919

Okładka książki Emisariusz Niepodległej

„Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896-1919” to arcyciekawe wspomnienia Michała Sokolnickiego, obejmujące lata jego ścisłej współpracy z Józefem Piłsudskim przed I wojną światową, a także w jej trakcie. Należał wówczas Sokolnicki do trzech najbardziej zaufanych ludzi Komendanta, obok Walerego Sławka i Kazimierza Sosnkowskiego.

To właśnie Sokolnicki rozmawiał ze Stefanem Żeromskim i Stanisławem Wyspiańskim o projekcie odezwy polskich autorytetów, wzywającej społeczeństwo do wpłacania składek na utworzenie kadr wojska polskiego. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Sokolnicki komentował: „Okazało się niełatwo zbierać pieniądze na zmartwychwstanie Polski”.

Żeromski, z którym Sokolnicki zaprzyjaźnił się, mawiał, że tylko Józef Piłsudski może porwać Polaków do czynu. Na polecenie Piłsudskiego napisał Sokolnicki broszurę „Sprawa Armii Polskiej”. Z jego wspomnień wyłania się fascynujący portret kilku tysięcy młodych Polaków, którzy wbrew obojętności a nawet niechęci społeczeństwa, dali się porwać wizji Piłsudskiego walki zbrojnej o niepodległość. Zapisywali się do Związku Strzeleckiego, kończyli kursy podoficerskie i oficerskie. Michał Sokolnicki był jednym z nich.

Książkę wydał Ośrodek KARTA.

Recenzował: Tomasz Stańczyk