Strajk robotników w 1892 r., ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi

Strajk robotników w 1892 r., ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi

Strajk robotników w 1892 r.,
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi