pokój w łodzi

W latach 30. XX w. zrekonstruowano wygląd pokoju, w którym drukowano „Robotnika