Wizerunki Józefa Piłsudskiego w latach 1900-1904, ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Wizerunki Józefa Piłsudskiego w latach 1900-1904, ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Wizerunki Józefa Piłsudskiego w latach 1900-1904,
ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku