Komendant Józef Piłsudski w kasynie oficerskim 1 pułku piechoty Legionów Polskich po meczu piłki nożnej w Anielinie, 1916 r., zbiory M