Józef Piłsudski i oficerowie I Brygady podczas kampanii na Wołyniu, 1916 r., zbiory Biblioteki Narodowej