Brygadier Józef Piłsudski na postoju pod Urzędowem, wrzesień 1915, zbiory Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego w depozycie w Muzeum Józefa P