IMG_0043 — kopia 2

Krakowskie mieszkanie Piłsudskiego współcześnieFot. Tomasz Stańczyk