mjp_dep_fr_462

rodzina Piłsudskich przy stole, Józef czyta gazetę