Piłsudski 1915

Józef Piłsudski trzyma za uzdę Kasztankę, w drugim ręku lornetkę. Za nim stoi adiutant.