Piłsudski gimnazjum NAC

Józef Piłsudski z gimnazjalnymi kolegami w mundurkach szkolnych