Piłsudski gimnazjum – drugie

Józef Piłsudski z gimnazjalnymi kolegami w mundurkach szkolnych