rezerwawdrodzenafront

Żołnierze II Brygady. Zdjęcie Stanisława Janowskiego.