mjp_dep_fr_8692

Józef Piłsudski na przełomie 1914 i 1915 r.