1024px-Józef_Piłsudski_i_por._Bolesław_Wieniawa-Długoszowski_w_bramie_hotelu_Brühlowskiego_(22-205-2)

Józef Piłsudski i Bolesław Wieniawa-Długoszowski w bramie hotelu Brühla (15 grudnia 1916 r.)