BLOG Z WĄSEM

MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania

Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania

Zbiór tekstów zebranych w książce „Józef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania”(IPN), otwiera artykuł „Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego (1918-1922) profesora Grzegorza Nowika, kierownika działu naukowego naszego muzeum. Autor stwierdza, że Piłsudski miał nazbyt idealistyczne przekonanie, że wraz z odzyskaniem niepodległości nastąpi „odrodzenie duszy narodu” i że ujawnią się jedyne pozytywne cechy polskiego charakteru narodowego i będąWięcej oJózef Piłsudski – idee, tradycje, nawiązania[…]